Thứ 4, 26/6/2019 | 16:27 GMT+7

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Chiều 26/6, thí sinh THPT Quốc gia đã làm bài thi môn Tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT (công bố đầu tháng 12/2018) có 50 câu hỏi trắc nghiệm và thí sinh có 60 phút để hoàn thành. Trong đề thi có một số câu hỏi khó, đảm bảo tính phân loại học sinh, hỗ trợ công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2019

Mã đề 401: 

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 402:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 403:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 404:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 405:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 406:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 407:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 408:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 409:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 410:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 411:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 412: 

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 413: 

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 414:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 415:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 416:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 417:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 418:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 419:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 420:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 421:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 422:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 423:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Mã đề 424: 

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2019:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019

Nguồn tin: Tổng hợp

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!