Tin nhanh Thanh Hóa

Ngày 21/1, Thanh Hóa ghi nhận 528 ca mắc COVID-19

Thứ 6, 21/1/2022 | 16:26 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ, ngày 20/1 đến 16 giờ, ngày 21/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 528 ca mắc COVID-19.

* 340 Bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

- Thị xã Nghi Sơn 81 (Nguyên Bình 06, Nghi Sơn 07, Hải Bình 05, Tân Dân 02, Hải Thanh 05, Hải Ninh 09, Các Sơn 02, Bình Minh 02, Phú Lâm 02, Anh Sơn 01, Tượng Sơn 01, Hải Nhân 02, Tĩnh Hải 01, Thanh Sơn 01, Mai Lâm 04, Hải Hòa 07, Hải Thượng 04, Hải Hà 08, Trường Lâm 02, Tân Trường 01, Xuân Lâm 01, Trúc Lâm 01, Ninh Hải 01, Tùng Lâm 01, Ngườì tỉnh khác lưu trú 05);

- Huyện Bá Thước 02 (Điền Hạ 01, Thành Lâm 01);

- Huyện Như Thanh 08 (Mậu Lâm 01, Thị trấn Bến Sung 01, Cán Khê 01, Xuân Khang 01, Phú Nhuận 04);

- Huyện Hậu Lộc 24 (Thành Lộc 03, Ngư Lộc 01, Tiến Lộc 03, Triệu Lộc 04, Hưng Lộc 01, Quang Lộc 01, Phong Lộc 02, Minh Lộc 02, Đại Lộc 01, Hải Lộc 01, Hoa Lộc 01, Lộc Sơn 01, Hòa Lộc 02, Tuy Lộc 01);

- Huyện Hà Trung 27 (Yến Sơn 01, Hà Tiến 02, Hà Hải 01, Hà Châu 02, Yên Dương 03, Hà Bình 02, Đồng Lộc 01, Hà Vinh 01, Hà Sơn 01, Hà Lĩnh 04, Thị trấn Hà Trung 02, Lĩnh Toại 02, Hà Sơn 02, Hà Tân 01, Hoạt Giang 01, Hà Long 01);

- Huyện Quảng Xương 15 (Quảng Ngọc 04, Quảng Bình 01, Quảng Giao 02, Quảng Trường 01, Quảng Phúc 01, Thị trấn Tân Phong 01, Quảng Ninh 03, Quảng Trạch 01, Quảng Long 01);

- Huyện Lang Chánh 06 (Đồng Lương 04, Thị trấn Lang Chánh 01, Đa Thiện 01);

- Huyện Thường Xuân 12 (Xuân Cao 01, Thị trấn Thường Xuân 02, Xuân Lộc 01, Xuân Lẹ 01, Vạn Xuân 04, Lương Sơn 01, Luận Khê 01, Luận Thành 01);

- Huyện Ngọc Lặc 06 (Thị trấn Ngọc Lặc 04, Ngọc Sơn 02);

- Huyện Yên Định 38 (Yên Ninh 04, Định Bình 03, Yên Lạc 02, Định Công 01, Định Hưng 02, Định Long 02, Định Tiến 03, Yên Phong 02, Yên Thọ 01, Thị trấn Quán Lào 05, Thị trấn Yên Lâm 01, Yên Trường 01, Định Hải 06, Yên Tâm 01, Định Thành 02, Yên Trung 01, Định Hòa 01);

- Huyện Thiệu Hóa 13 (Thiệu Giang 02, Thị trấn Thiệu Hóa 02, Thiệu Duy 02, Thiệu Nguyên 01, Thiệu Phúc 01, Thiệu Thành 01, Thiệu Công 01, Thiệu Long 01, Minh Tâm 01, Thiệu Tiến 01);

- Huyện Thọ Xuân 14 (Xuân Minh 01, Trường Xuân 03, Thị trấn Thọ Xuân 01, Bắc Lương 03, Thọ Lâm 01, Xuân Thiên 03, Xuân Trường 01, Phú Xuân 01);

- Huyện Vĩnh Lộc 08 (Minh Tân 01, Vĩnh Hòa 02, Vĩnh Hùng 01, Ninh Khang 01, Vĩnh Long 01, Vĩnh Yên 01, Vĩnh Hoà 01);

- Huyện Nga Sơn 10 (Nga Hải 03, Nga Phượng 01, Nga Thạch 02, Nga Thắng 01, Ba Đình 01, Nga An 01, Thị trấn Nga Sơn 01);

- Huyện Thạch Thành 05 (Thành Tâm 01, Thạch Cẩm 01, Ngọc Trạo 01, Thành Long 01, Thạch Bình 01);

- Huyện Đông Sơn 06 (Đông Thanh 02, Đông Hoàng 01, Đông Quang 01, Đông Phú 01, Đông Hòa 01);

- Huyện Nông Cống 23 (Thăng Long 10, Minh Nghĩa 01, Thăng Bình 01, Công Liêm 01, Vạn Thiện 02, Trường Trung 04, Trung Thành 01, Hoàng Sơn 01, Thăng Thọ 02);

- Huyện Quan Sơn 03 (Trung Hạ 01, Trung Thượng 01, Na Mèo 01);

- Thị xã Bỉm Sơn 14 (Bắc Sơn 03, Lam Sơn 07, Quang Trung 01, Ngọc Trạo 01, Ba Đình 01, Phú Sơn 01);

- Huyện Quan Hóa 10 (Phú Thanh 01, Phú Sơn 01, Phú Xuân 04, Trung Thành 01, Trung Sơn 01, Nam Tiến 01, Hiền Chung 01);

- TP. Sầm Sơn 04 (Trung Sơn 03, Trường Sơn 01);

- Huyện Hoằng Hóa 06 (Hoằng Thành 01, Hoằng Đạt 01, Hoằng Phú 02, Hoằng Phượng 01, Hoằng Trung 01);

- TP. Thanh Hóa 05 (Lam Sơn 01, Đông Sơn 01, Đông Hương 01, Quảng Thắng 01, Nam Ngạn 01).

* 188 Bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm:

- TP. Thanh Hóa 81 (Đông Thọ 07, Quảng Đông 02, Hàm Rồng 03, Quảng Thịnh 02, Nam Ngạn 12, Đông Vệ 08, Phú Sơn 03, Tân Sơn 04, Đông Sơn 03, Lam Sơn 01, Quảng Thắng 01, Quảng Thành 06, Đông Hương 01, Ngọc Trạo 01, Đông Cương 06, Điện Biên 06, Trường Thi 02, Tào Xuyên 02, Quảng Hưng 02, Đông Hải 07, Ba Đình 02);

- Huyện Mường Lát 11 (Pù Nhi 06, Trung Lý 01, Nhi Sơn 01, Mường Lý 03);

- Huyện Thường Xuân 02 (Thị trấn Thường Xuân 02);

- Huyện Ngọc Lặc 06 (Vân Am 02, Thị trấn Ngọc Lặc 01, Minh Sơn 01, Minh Tiến 02);

- Huyện Nga Sơn 10 (Nga Tiến 03, Nga Thạch 02, Nga Vịnh 01, Nga Văn 02, Nga Phú 02);

- Huyện Thiệu Hóa 11 (Thiệu Long 01, Thiệu Phú 05, Tân Châu 03, Thiệu Duy 01, Thiệu Thịnh 01);

- Huyện Thạch Thành 10 (Thạch Bình 02, Thành Minh 02, Thành An 01, Thạch Đồng 01, Thành Tiến 01, Thành Yên 02, Thành Long 01);

- Huyện Triệu Sơn 11 (Hợp Thắng 01, Thọ Sơn 04, Bình Sơn 03, Thọ Cường 01, Khuyến Nông 01, Dân Lý 01);

- Nông Cống 19 (Thăng Long 04, Công Liêm 01, Trung Chính 06, Tượng Sơn 02, Tế Nông 01, Trường Sơn 01, Thị trấn Nông Cống 02, Thăng Bình 01, Tượng Văn 01);

- Huyện Thọ Xuân 01 (Ngườì tỉnh khác lưu trú 01);

- Thị xã Nghi Sơn 01 (Tân Dân 01);

- TP. Sầm Sơn 06 (Quảng Tiến 02, Trung Sơn 01, Quảng Châu 02, Trường Sơn 01);

- Huyện Hoằng Hóa 06 (Hoằng Quý 04, Hoằng Kim 01, Hoằng Phú 01);

- Huyện Vĩnh Lộc 07 (Minh Tân 02, Vĩnh Yên 05);

- Huyện Bá Thước 03 (Thành Lâm 03);

- Huyện Như Xuân 03 (Bãi Trành 01, Thanh Lâm 02).

Tính từ ngày 27/04/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 15.296 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 11.082 người điều trị khỏi được ra viện; 20 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,58 %; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 97,2 %; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5 %; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 85,12 %. 169.867 người tiêm mũi bổ sung và 38.811 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
NÓNG thời gian qua

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá: Dừng đột ngột phiên đấu giá dự án trường học trên đất vàng

Thanh Hóa có 19 cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến 5 dự án “khủng”

Thanh Hóa định hướng huyện Như Thanh là vùng trọng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cấp Quốc gia

Giá thép giảm mạnh sau thời gian dài tăng "sốc"

Kỷ luật, kiểm điểm 19 cán bộ, công chức xã ở Thanh Hóa bỏ nhiệm sở trong ngày làm việc

Thanh Hóa: Đồng ý cho Hacom Holdings khảo sát, nghiên cứu làm điện gió

Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21 đến 27/5

Vết gợn sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Hai anh em ruột ở Thanh Hóa bị sóng biển cuốn mất tích

Sau thời gian bất động sản Thanh Hóa sôi động, doanh nghiệp than khó

Thanh Hóa: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10

Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á

Thanh Hóa: Tràn lan vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng tại Khu đô thị Đông Hải

Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2022-2023

Lương tối thiểu vùng có thể tăng từ 1.7.2022

Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

U23 Việt Nam và những nỗi lo trước thềm bán kết SEA Games 31

Nhà ở xã hội giá 300 triệu đồng 'full tiện ích' của Vinhomes có gì đặc biệt?

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng

Giá xăng sẽ tăng lần thứ tư liên tiếp, vượt 30.000 đồng/lít?

Chuyên gia Trần Đình Thiên: Sun Group tạo cảm hứng đầu tư tại Thanh Hóa

Tài xế xe máy văng xuống vách núi sau tai nạn giao thông

Những dấu hiệu sau mắc COVID-19 cần hỗ trợ y tế khẩn cấp

Thanh Hóa: Đầu tư gần 300 tỉ đồng để di dời bãi rác lớn nhất TP. Sầm Sơn

Thi thể 2 anh em bị trôi dạt gần 1 km trên biển

Rủ nhau đi tắm hồ, một học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa đuối nước

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, huyện cử đoàn về ghi nhận

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa