Tin nhanh Thanh Hóa

Ngày 24/1, Thanh Hóa ghi nhận 586 ca mắc COVID-19

Thứ 2, 24/1/2022 | 16:11 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ, ngày 23/1 đến 16 giờ, ngày 24/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 586 ca mắc COVID-19.

* 332 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

- Huyện Quảng Xương 27 (Quảng Ngọc 3, Tân Phong 2, Quảng Bình 3, Quảng Thái 1, Tiên Trang 1, Quảng Hải 6, Quảng Nhân 4, Quảng Trạch 2, Quảng Phúc 1, Quảng Khê 3, Quảng Long 1).

- Huyện Nông Cống 7 (Trung Chính 2, Thăng Bình 2, Thăng Long 1, Hoàng Sơn 2).

- TP. Sầm Sơn 4 (Quảng Cư 1, Quảng Thọ 1, Trung Sơn 2)

- Huyện Lang Chánh 8 (Yên Khương 1, Yên Thắng 1, Giao An 2, Tân Phúc 1, Thị trấn Lang Chánh 1, Lâm Phú 2).

- Huyện Bá Thước 4 (Văn Nho 2, Ái Thượng 1, Lương Trung 1).

- Huyện Hoằng Hóa 38 (Hoằng Trường 6, Hoằng Xuân 8, Hoằng Thắng 2, Hoằng Hải 9, Hoằng Hà 3, Bút Sơn 3, Hoằng Phụ 3, Hoằng Lưu 1, Hoằng Thành 1, Hoằng Đức 2).

- TP. Thanh Hóa 6 (Tào Xuyên 1, Đông Hương 1, Thiệu Dương 1, Đông Thọ 2, An Hưng 1).

- Huyện Quan Sơn 48 (Trung Xuân 47, Tam Lư 1); huyện Như Thanh 14 (Mậu Lâm 6, Xuân Thái 2, Yên Thọ 1, Phú Nhuận 1, Xuân Khang 1, Yên Lạc 1, Thị Trấn Bến Sung 1, Xuân Phúc 1).

- Huyện Như Xuân 13 (Thanh Phong 2, Thanh Quân 4, Xuân Bình 1, Thanh Xuân 1, Hóa Quỳ 2, Thanh Sơn 1, Bãi Trành 1, Yên Cát 1).

- Huyện Nga Sơn 5 (Thị trấn Nga Sơn 1, Nga Bạch 1, Nga Văn 1, Nga Yên 1, Nga Thái 1).

- Huyện Thạch Thành 13 (Thạch Tượng 1, Thành An 2, Ngọc Trạo 1, Thành Hưng 2, Thành Tiến 1, Thạch Sơn 2, Vân Du 3, Thạch Đồng 1).

- Huyện Đông Sơn 6 (TT Rừng Thông 5, Đông Ninh 1).

- Huyện Yên Định 18 (Định Hưng 5, Định Hải 1, Yên Lạc 1, Định Thành 1, Định Công 2, Yên Trường 1, Quán Lào 2, Định Tăng 1, Yên Tâm 1, Định Bình 1, Định Liên 1, Quý Lộc 1).

- Huyện Thường Xuân 9 (Xuân Lộc 2, Xuân Lẹ 2, Luận Khê 1, Thị Trấn 1, Luận Thành 3).

- Huyện Hậu Lộc 15 (Triệu Lộc 1, Phong Lộc 2, Thị trấn Hậu Lộc 1, Đa Lộc 2, Tuy Lộc 1, Cầu Lộc 2, Ngư Lộc 2, Tiến Lộc 1, Minh Lộc 1, Hưng Lộc 1, Phú Lộc 1).

- Thị xã Nghi Sơn 36 (Hải Yến 5, Nguyên Bình 2, Ninh Hải 2, Nghi Sơn 2, Hải Bình 2, Hải Thượng 2, Thanh Sơn 1, Trúc Lâm 6, Hải Hà 2, Hải Thanh 4, Hải Nhân 1, Hải Ninh 3, Các Sơn 1, Trường Lâm 2, Hải Hòa 1);.

- Huyện Vĩnh Lộc 6 (Thị trấn Vĩnh Lộc 3, Minh Tân 1, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Phúc 1).

- Huyện Hà Trung 15 (Hà Lai 2, Hà Sơn 2, Hà Bắc 2, Yến Sơn 3, Yên Dương 1, Hà Tiến 1, Hà Bình 3, Thị Trấn 1).

- Huyện Ngọc Lặc 3 (Quang Trung 1, Ngọc Liên 1, Ngọc Sơn 1).

- Thị xã Bỉm Sơn 9 (Ba Đình 1, Bắc Sơn 6, Phú Sơn 1, Lam Sơn 1).

- Huyện Cẩm Thủy 15 (Cẩm Vân 1, Cẩm Bình 4, Cẩm Tân 1, TT Phong Sơn 2, Cẩm Ngọc 1, Cẩm Phú 1, Cẩm Châu 5).

- Huyện Thiệu Hóa 11 (ThiệuVận 1, Thiệu Phú 2, Thiệu Giao 3, Thiệu Long 1, Thiệu Giang 1, TT Thiệu Hoá 2, Thiệu Duy 1).

- Huyện Triệu Sơn 2 (Đồng Lợi 1, Thị Trấn Triệu Sơn 1).

* 254 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm:

- Huyện Quảng Xương 5 (Quảng Văn 1, Quảng Đức 1, Quảng Ninh 1, Quảng Long 1, Tân Phong 1).

- Huyện Nông Cống 12 (Trường Minh 3, Minh Nghĩa 1, Thị trấn Nông Cống 3, Thăng Bình 1, Tượng Lĩnh 1, Tượng Sơn 1, Tượng Văn 2).

- TP. Sầm Sơn 17 (Quảng Châu 1, Quảng Tiến 4, Trung Sơn 2, Quảng Thọ 3, Quảng Hùng 4, Bắc Sơn 1, Trường Sơn 2).

- Huyện Thọ Xuân 1 (Xuân Sinh 1).

- Huyện Lang Chánh 2 (Thị Trấn 1, Đồng Lương 1).

- Huyện Như Xuân 6 (Xuân Bình 3, Thanh Phong 1, Thanh Quân 1, Thượng Ninh 1).-

- Huyện Mường Lát 9 (Pù Nhi 6, Mường Lý 1, Tam Chung 1, Quang Chiểu 1).

- Huyện Nga Sơn 2 (Nga Hải 1, Nga Thạch 1).

- Huyện Thạch Thành 22 (Thành Thọ 1, Thạch Lâm 1, Thành Vinh 3, Thành Tân 1, Vân Du 1, Thạch Đồng 2, Thành Minh 1, Ngọc Trạo 1, Thạch Cẩm 4, Thành Mỹ 1, Thạch Quảng 6).

- Huyện Thường Xuân 1 (Thị Trấn).

- Thị xã Nghi Sơn 21 (Hải Thượng 1, Nghi Sơn 2, Hải Hòa 1, Hải Nhân 3, Anh Sơn 1, Hải Thanh 2, Phú Lâm 4, Hải An 3, Hải Bình 2, Hải Ninh 1, Trúc Lâm 1).

- Huyện Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh An).

- Huyện Ngọc Lặc 6 (Vân Am 2, Minh Sơn 1, Thị trấn Ngọc Lặc 2, Cao Ngọc 1).

- Huyện Bá Thước 2 (Văn Nho 2).

- Huyện Triệu Sơn 11 (Đồng Tiến 2, Thọ Phú 1, Thọ Dân 1, Dân Lý 2, Thái Hòa 2, Hợp Lý 1, Thọ Sơn 1, Đồng Thắng 1).

- TP. Thanh Hóa 134 (Đông Hương 15, Ngọc Trạo 1, Long Anh 5, Phú Sơn 9, Quảng Thắng 4, Đông Vệ 13, Đông Tân 1, Hàm Rồng 4, Thiệu Dương 9, Quảng Thành 3, Tào Xuyên 4, Quảng Tâm 4, Trường Thi 2, An Hưng 11, Lam Sơn 4, Quảng Đông 3, Nam Ngạn 5, Đông Thọ 8, Thiệu Khánh 2, Điện Biên 8, Ba Đình 4, Đông Sơn 4, Quảng Hưng 2, Quảng Cát 1, Quảng Phú 1, Thiệu Vân 1, Đông Cương 2, Quảng Thịnh 2, Đông Hải 2).

- Huyện Hoằng Hóa 1 (Hoằng Đông).

- Huyện Hà Trung 1 (Hà Lâm).

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 16.816 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 12.113 người điều trị khỏi được ra viện; 21 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng xắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.381.382/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.332.296/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,4%; 281.919/282.970 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,6%; 246.169/282.970 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 87,0%; 198.732 người tiêm mũi bổ sung và 61.458 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
NÓNG thời gian qua

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá: Dừng đột ngột phiên đấu giá dự án trường học trên đất vàng

Thanh Hóa có 19 cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến 5 dự án “khủng”

Thanh Hóa định hướng huyện Như Thanh là vùng trọng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cấp Quốc gia

Giá thép giảm mạnh sau thời gian dài tăng "sốc"

Thanh Hóa: Đồng ý cho Hacom Holdings khảo sát, nghiên cứu làm điện gió

Kỷ luật, kiểm điểm 19 cán bộ, công chức xã ở Thanh Hóa bỏ nhiệm sở trong ngày làm việc

Vết gợn sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21 đến 27/5

Hai anh em ruột ở Thanh Hóa bị sóng biển cuốn mất tích

Sau thời gian bất động sản Thanh Hóa sôi động, doanh nghiệp than khó

Thanh Hóa: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10

Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á

Thanh Hóa: Tràn lan vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng tại Khu đô thị Đông Hải

Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2022-2023

Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

Lương tối thiểu vùng có thể tăng từ 1.7.2022

U23 Việt Nam và những nỗi lo trước thềm bán kết SEA Games 31

Nhà ở xã hội giá 300 triệu đồng 'full tiện ích' của Vinhomes có gì đặc biệt?

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng

Giá xăng sẽ tăng lần thứ tư liên tiếp, vượt 30.000 đồng/lít?

Chuyên gia Trần Đình Thiên: Sun Group tạo cảm hứng đầu tư tại Thanh Hóa

Tài xế xe máy văng xuống vách núi sau tai nạn giao thông

Những dấu hiệu sau mắc COVID-19 cần hỗ trợ y tế khẩn cấp

Thanh Hóa: Đầu tư gần 300 tỉ đồng để di dời bãi rác lớn nhất TP. Sầm Sơn

Thi thể 2 anh em bị trôi dạt gần 1 km trên biển

Rủ nhau đi tắm hồ, một học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa đuối nước

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, huyện cử đoàn về ghi nhận

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa