Tin nhanh Thanh Hóa

Ngày 25/1, Thanh Hóa ghi nhận 687 ca mắc COVID-19

Thứ 3, 25/1/2022 | 17:45 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ, ngày 24/01/2022 đến 16 giờ, ngày 25/01/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 687 ca mắc COVID-19.

* 500 Bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

- TP. Sầm Sơn 12 (Trường Sơn 01, Quảng Minh 01, Quảng Tiến 04, Quảng Đại 01, Quảng Cư 02, Quảng Thọ 01, Quảng Châu 01, Quảng Vinh 01);

- Huyện Hoằng Hóa 27 (Hoằng Sơn 02, Hoằng Thắng 02, Hoằng Trinh 02, Hoằng Đạo 01, Hoằng Yến 02, Hoằng Tiến 02, Hoằng Đức 01, Hoằng Hà 01, Hoằng Hợp 01, Hoằng Trung 01, Hoằng Trường 09, Hoằng Phượng 03);

- Huyện Thường Xuân 07 (Vạn Xuân 01, Thọ Thanh 01, Tân Thành 01, Luận Khê 01, Luận Thành 01, Ngọc Phụng 01, Người tỉnh khác lưu trú 01);

- Huyện Nông Cống 24 (Thị trấn Nông Cống 04, Minh Khôi 01, Trung Chính 06, Minh Nghĩa 01, Tượng Văn 02, Tế Thắng 01, Tân Phúc 01, Tế Lợi 01, Trường Minh 01, Tế Nông 02, Hoàng Giang 02, Thăng Long 01, Trung Thành 01);

- Huyện Triệu Sơn 13 (Thị trấn Triệu Sơn 04, Dân Lý 05, Đồng Lợi 01, Vân Sơn 01, Hợp Tiến 01, Thọ Ngọc 01);

- Huyện Đông Sơn 08 (Đông Minh 01, Đông Tiến 02, Đông Nam 01, Đông Hòa 01, Đông Ninh 01, Đông Văn 01, Đông Thanh 01);

- Huyện Như Xuân 05 (Hóa Quỳ 04, Tân Bình 01);

- Huyện Thiệu Hóa 23 (Tân Châu 06, Thiệu Quang 01, Thiệu Chính 07, Thiệu Viên 01, Thiệu Lý 07, Minh Tâm 01);

- Huyện Như Thanh 27 (Cán Khê 01, Yên Thọ 03, Xuân Du 04, Thanh Kỳ 03, Yên Lạc 01, Mậu Lâm 01, Thị trấn Bến Sung 04, Hải Long 02, Xuân Khang 02, Xuân Phúc 03, Phú Nhuận 01);

- Thị xã Bỉm Sơn 12 (Ngọc Trạo 03, Phú Sơn 03, Lam Sơn 04, Bắc Sơn 02);

- Huyện Thạch Thành 40 (Thành Tâm 05, Thạch Quảng 01, Thành Tân 03, Thành Mỹ 01, Thành An 02, Thị trấn Vân Du 02, Thạch Định 02, Thành Tiến 01, Thạch Cẩm 01, Thành Hưng 04, Thạch Đồng 01, Ngọc Trạo 01, Thành Long 02, Thành Trực 01, Thành Minh 03, Thành Công 03, Thành Yên 01, Thành Thọ 03, Thành Vinh 01, Thị trấn Kim Tân 01, Thạch Tân 01);

- Huyện Hà Trung 46 (Hà Long 10, Hà Đông 01, Hà Giang 02, Yên Dương 10, Lĩnh Toại 02, Hà Tiến 03, Hà Bình 03, Hà Tân 02, Thị trấn Hà Trung 03, Hà Sơn 06, Hà Lĩnh 01, Hà Lai 01, Hà Thái 01, Hà Sơn 01);

- Huyện Vĩnh Lộc 01 (Vĩnh Hưng 01);

- Huyện Thọ Xuân 26 (Xuân Lai 02, Trường Xuân 01, Thuận Minh 01, Bắc Lương 01, Phú Xuân 02, Xuân Bái 05, Xuân Hưng 02, Xuân Trường 02, Thọ Xương 02, Sao Vàng 05, Thị trấn Lam Sơn 01, Phú Xuân 01, Thọ Lâm 01);

- Huyện Hậu Lộc 37 (Tiến Lộc 01, Triệu Lộc 08, Ngư Lộc 02, Đa Lộc 01, Hải Lộc 03, Thuần Lộc 02, Cầu Lộc 02, Liên Lộc 02, Xuân Lộc 02, Thành Lộc 09, Đại Lộc 03, Hoa Lộc 01, Thị trấn Hậu Lộc 01);

- Huyện Yên Định 15 (Định Tăng 03, Thị trấn Quý Lộc 01, Thị trấn Quán Lào 01, Định Công 01, Định Bình 01, Định Tiến 01, Định Long 04, Định Hưng 01, Yên Trung 01);

- Huyện Lang Chánh 07 (Yên Thắng 02, Thị trấn Lang Chánh 02, Sơn Thủy 01, Tân Phúc 02);

- Huyện Nga Sơn 05 (Nga Phượng 01, Nga Liên 01, Nga Yên 01, Nga Trung 01, Nga Điền 01);

- Huyện Cẩm Thủy 09 (Cẩm Châu 01, Cẩm Quý 02, Cẩm Long 01, Cẩm Giang 01, Thị trấn Phong Sơn 02, Cẩm Bình 01, Cẩm Thạch 01);

- Huyện Quảng Xương 22 (Thị trấn Tân Phong 08, Tiên Trang 01, Quảng Ninh 01, Quảng Khê 05, Quảng Ngọc 02, Quảng Trạch 01, Quảng Lưu 02, Quảng Định 01, Quảng Thái 01);

- Huyện Bá Thước 03 (Lương Ngoại 01, Điền Trung 01, Điền Lư 01);

- Huyện Quan Sơn 05 (Tam Lư 01, Trung Tiến 01, Tam Thanh 01, Trung Hạ 01, Sơn Lư 01);

- TP. Thanh Hóa 02 (Nam Ngạn 01, Đông Vệ 01);

- Thị xã Nghi Sơn 85 (Hải Châu 09, Xuân Lâm 04, Nguyên Bình 03, Bình Minh 02, Hải Bình 11, Hải Hòa 05, Hải Thượng 01, Các Sơn 03, Ninh Hải 01, Hải Hà 01, Hải Yến 02, Trường Lâm 02, Hải An 04, Hải Thanh 03, Hải Nhân 02, Phú Sơn 04, Tân Trường 04, Thanh Sơn 02, Ngọc Lĩnh 02, Trúc Lâm 01, Tĩnh Hải 02, Hải Ninh 05, Hải Lĩnh 01, Anh Sơn 01, Thanh Thủy 02, Hải Nhân 01, Định Hải 02, Tùng Lâm 02, Người tỉnh khác lưu trú 03);

- Huyện Quan Hóa 39 (Phú Lệ 01, Thiên Phủ 02, Phú Xuân 14, Trung Sơn 02, Hồi Xuân 13, Phú Sơn 01, Phú Thanh 03, Thành Sơn 01, Phú Nghiêm 01, Hiền Chung 01).

* 187 Bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm:

- TP. Sầm Sơn 15 (Quảng Cư 02, Quảng Minh 04, Trung Sơn 03, Bắc Sơn 01, Quảng Thọ 02, Quảng Vinh 02, Quảng Hùng 01);

- Huyện Nông Cống 09 (Tượng Văn 03, Thị trấn Nông Cống 02, Tế Lợi 01, Công Chính 01, Trung Chính 01, Tượng Lĩnh 01);

- Huyện Mường Lát 01 (Pù Nhi 01);

- Huyện Hoằng Hóa 15 (Hoằng Đức 01, Hoằng Trinh 01, Hoằng Phụ 05, Hoằng Thành 01, Hoằng Hà 04, Hoằng Yến 01, Hoằng Phượng 02);

- Huyện Triệu Sơn 23 (Đồng Tiến 01, Thọ Phú 03, Vân Sơn 03, Dân Lực 01, Bình Sơn 02, Xuân Thọ 02, Thọ Vực 02, Thọ Sơn 01, Triệu Thanh 01, Xuân Thịnh 01, Thị trấn Triệu Sơn 03, Dân Lý 02, Hợp Tiến 01);

- Huyện Thạch Thành 14 (Thạch Bình 01, Thạch Quảng 03, Thành Tâm 01, Thành An 03, Thành Tân 02, Thạch Cẩm 01, Thành Minh 02, Thạch Định 01);

- Huyện Vĩnh Lộc 01 (Thị trấn Vĩnh Lộc 01);

- Huyện Thọ Xuân 01 (Xuân Giang 01);

- Huyện Như Xuân 07 (Hóa Qùy 01, Cát Vân 01, Bãi Trành 01, Yên Cát 03, Cát Tân 01);

- Huyện Lang Chánh 09 (Lâm Phú 01, Giao Thiện 02, Yên Thắng 01, Yên Khương 05);

- Huyện Hà Trung 02 (Hà Châu 02);

- Huyện Quảng Xương 07 (Quảng Ngọc 01, Quảng Trung 01, Quảng Định 02, Quảng Khê 01, Quảng Nhân 02);

- TP. Thanh Hóa 75 (Đông Vệ 07, Quảng Tâm 05, Quảng Thành 04, Đông Thọ 04, Đông Sơn 04, Đông Hương 08, Hàm Rồng 04, Thiệu Khánh 03, Tào Xuyên 01, Quảng Cát 01, Phú Sơn 04, Quảng Đông 04, Quảng Hưng 03, Điện Biên 01, Đông Tân 04, Nam Ngạn 03, An Hưng 02, Hoằng Đại 01, Hoằng Quang 01, Long Anh 02, Lam Sơn 02, Thiệu Dương 05, Quảng Phú 01, Ngọc Trạo 01);

- Huyện Bá Thước 01 (Thành Lâm 01);

- Huyện Quan Sơn 07 (Sơn Hà 01, Trung Xuân 06).

Tính từ ngày 27/04/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 17.503 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 12.600 người điều trị khỏi được ra viện; 22 bệnh nhân tử vong.

Trong ngày ghi nhận thêm 01 bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Bệnh viện COVID-19 số 1: Bệnh nhân là nam giới, 63 tuổi có địa chỉ phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19: đã có 2.381.955/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5 %; 2.334.705/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,5 %; 282.153/282.970 trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,6 %; 265.481/282.970 trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 93,8 %; 218.287 người tiêm mũi bổ sung và 64.661 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
NÓNG thời gian qua

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá: Dừng đột ngột phiên đấu giá dự án trường học trên đất vàng

Thanh Hóa có 19 cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến 5 dự án “khủng”

Thanh Hóa định hướng huyện Như Thanh là vùng trọng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cấp Quốc gia

Giá thép giảm mạnh sau thời gian dài tăng "sốc"

Kỷ luật, kiểm điểm 19 cán bộ, công chức xã ở Thanh Hóa bỏ nhiệm sở trong ngày làm việc

Thanh Hóa: Đồng ý cho Hacom Holdings khảo sát, nghiên cứu làm điện gió

Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21 đến 27/5

Vết gợn sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Hai anh em ruột ở Thanh Hóa bị sóng biển cuốn mất tích

Sau thời gian bất động sản Thanh Hóa sôi động, doanh nghiệp than khó

Thanh Hóa: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10

Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á

Thanh Hóa: Tràn lan vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng tại Khu đô thị Đông Hải

Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2022-2023

Lương tối thiểu vùng có thể tăng từ 1.7.2022

Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

U23 Việt Nam và những nỗi lo trước thềm bán kết SEA Games 31

Nhà ở xã hội giá 300 triệu đồng 'full tiện ích' của Vinhomes có gì đặc biệt?

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng

Giá xăng sẽ tăng lần thứ tư liên tiếp, vượt 30.000 đồng/lít?

Chuyên gia Trần Đình Thiên: Sun Group tạo cảm hứng đầu tư tại Thanh Hóa

Tài xế xe máy văng xuống vách núi sau tai nạn giao thông

Những dấu hiệu sau mắc COVID-19 cần hỗ trợ y tế khẩn cấp

Thanh Hóa: Đầu tư gần 300 tỉ đồng để di dời bãi rác lớn nhất TP. Sầm Sơn

Thi thể 2 anh em bị trôi dạt gần 1 km trên biển

Rủ nhau đi tắm hồ, một học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa đuối nước

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, huyện cử đoàn về ghi nhận

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa