Tin nhanh Thanh Hóa

Ngày 27/1, Thanh Hóa ghi nhận 727 ca mắc COVID-19

Thứ 5, 27/1/2022 | 16:20 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ, ngày 26/1 đến 16 giờ, ngày 27/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 727 ca mắc COVID-19.

* 237 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

- Huyện Hoằng Hóa 63 (Hoằng Giang 2, Hoằng Đạo 3, Hoằng Quỳ 3, Hoằng Đồng 3, Hoằng Thành 2, Bút Sơn 2, Hoằng Phú 1, Hoằng Xuyên 1, Hoằng Thanh 4, Hoằng Yến 2, Hoằng Tân 2, Hoằng Ngọc 3, Hoằng Đức 4, Hoằng Lưu 2, Hoằng Phụ 5, Hoằng Hợp 2, Hoằng Châu 3, Hoằng Trinh 1, Hoằng Đông 6, Hoằng Xuân 5, Hoằng Trạch 1, Hoằng Thắng 2, Hoằng Cát 2, Hoằng Kim 1, Hoằng Hải 1);

- Huyện Như Thanh 15 (Xuân Du 2, Yên Lạc 2, Cán Khê 1, Phú Nhuận 2, Yên Thọ 3, Thanh Tân 3, Hải Long 1, Xuân Phúc 1);

- Thị xã Nghi Sơn 10 (Hải Hòa 1, Hải An 3, Tân Dân 1, Hải Thượng 1, Ninh Hải 1, Mai Lâm 1, Nghi Sơn 1, Nguyên Bình 1);

- TP. Sầm Sơn 10 (Quảng Châu 3, Bắc Sơn 4, Quảng Tiến 1, Quảng Cư 1, Quảng Vinh 1);

- Huyện Nga Sơn 1 (Nga Thanh);

- Huyện Nông Cống 4 (Thăng Long 2, Công Liêm 1, Tế Nông 1);

- Huyện Thạch Thành 45 (Thành Long 11, Thạch Đồng 1, Thành Tâm 4, Thạch Cẩm 2, Thành Tân 4, Ngọc Trạo 1, Thành Minh 3, Thành Trực 3, Thạch Bình 3, Kim Tân 2, Thạch Định 1, Thành An 1, Thành Công 1, Vân Du 4, Thành Tiến 2, Thành Thọ 1, Thạch Sơn 1);

- Huyện Thiệu Hóa 19 (Thiệu Tiến 1, Thiệu Vũ 2, Thiệu Công 1, Thị trấn Thiệu Hoá 6, Thiệu Phú 1, Thiệu Nguyên 2, Thiệu Hợp 3, Thiệu Viên 1, Tân Châu 1, Thiệu Quang 1);

- Huyện Yên Định 18 (Yên Trung 1, Định Long 2, Yên Lạc 2, Quán Lào 8, Định Thành 1, Yên Ninh 1, Quý Lộc 1, Định Tân 1, Yên Trường 1);

- Huyện Ngọc Lặc 1 (Lộc Thịnh);

- Huyện Cẩm Thủy 2 (Cẩm Tâm 1, Cẩm Long 1);

- Huyện Thọ Xuân 1 (Xuân Lai);

- Huyện Hà Trung 7 (Hà Tiến 1, Hà Long 4, Hà Giang 1, Hà Bắc 1);

- Thị xã Bỉm Sơn 13 (Bắc Sơn 1, Phú Sơn 10, Đông Sơn 2);

- Huyện Vĩnh Lộc 18 (Vĩnh Long 2, Thị Trấn 1, Minh Tân 1, Vĩnh Yên 4, Vĩnh Hùng 1, Vĩnh Tiến 1, Vĩnh Hưng 7, Vĩnh Thịnh 1);

- Huyện Như Xuân 1 (Bãi Trành);

- Huyện Hậu Lộc 1 (Liên Lộc);

- Huyện Thọ Xuân 8 (Lam Sơn 1, Thọ Lâm 1, Tây Hồ 3, Xuân Bái 1, Thị trấn Thọ Xuân 2).

* 223 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

- Huyện Lang Chánh 5 (Tân Phúc 1, Thị Trấn 1, Lâm Phú 2, Đồng Lương 1).

- Huyện Như Thanh 5 (Cán Khê 1, Thanh Tân 2, Bến Sung 1, Hải Long 1).

- Huyện Như Xuân 11 (Xuân Hòa 3, Hóa Qùy 1, Xuân Bình 2, Thanh Xuân 1, Thanh Quân 1, Bình Lương 1, Tân Bình 2).

- Huyện Cẩm Thủy 20 (Cẩm Quý 3, Cẩm Phú 1, Cẩm Giang 1, Phong Sơn 5, Cẩm Vân 4, Cẩm Châu 3, Cẩm Lương 1, Cẩm Ngọc 2).

- Thị xã Nghi Sơn 39 (Trúc Lâm 1, Hải Nhân 2, Hải Châu 1, Hải Thanh 5, Hải An 7, Hải Hòa 2, Hải Bình 2, Mai Lâm 6, Nguyên Bình 2, Hải Lĩnh 1, Thanh Sơn 1, Xuân Lâm 1, Tĩnh Hải 1, Hải Ninh 3, Ninh Hải 1, Định Hải 1, Các Sơn 1, Tân Dân 1).

- Huyện Nga Sơn 7 (Nga Bạch 2, Nga Phượng 1, Nga Vịnh 1, Nga Thái 1, Nga Điền 1, Nga Thanh 1).

- Huyện Đông Sơn 3 (Đông Phú 1, Đông Hòa 1, Đông Văn 1).

- Huyện Triệu Sơn 1 (Dân Quyền).

- Huyện Quan Sơn 1 (Tam Lư).

- Huyện Quảng Xương 14 (Quảng Lộc 1, Quảng Phúc 2, Quảng Yên 2, Quảng Lưu 3, Quảng Định 2, Quảng Trạch 1, Quảng Bình 1, Tân Phong 1, Quảng Giao 1).

- Huyện Mường Lát 2 (Thị trấn Mường Lát); huyện Nông Cống 2 (Tân Phúc 1, Tân Thọ 1).

- Huyện Yên Định 10 (Quán Lào 3, Định Hải 1, Định Tân 1, Định Tăng 3, Định Hưng 1).

- Huyện Ngọc Lặc 6 (Thị trấn Ngọc Lặc); thị xã Bỉm Sơn 4 (Lam Sơn 1, Ngọc Trạo 1, Đông Sơn 2).

- Huyện Hà Trung 23 (Yến Sơn 3, Hà Châu 2, Yên Dương 4, Hà Tân 1, Thị trấn Hà Trung 4, Hà Sơn 3, Hà Đông 1, Hà Lai 2, Hà Lĩnh 2, Hoạt Giang 1).

- Huyện Hậu Lộc 44 (Lộc Sơn 3, Cầu Lộc 3, Phong Lộc 2, Triệu Lộc 6, Đại Lộc 4, Đồng Lộc 1, Hưng Lộc 3, Hoà Lộc 1, Thuần Lộc 1, Đa Lộc 2, Tuy Lộc 7, Ngư Lộc 3, Hải Lộc 2, Tiến Lộc 2, Cầu Lộc 1, Hoa Lộc 1, Mỹ Lộc 1, Xuân Lộc 1).

- Huyện Thường Xuân 10 (Tân Thành 1, Luận Khê 1, Vạn Xuân 2, Bát Mọt 2, Luận Thành 2, Thọ Thanh 1, Ngọc Phụng 1).

- Huyện Thọ Xuân 7 (Thọ Lâm 1, Xuân Giang 2, Sao Vàng 1, Xuân Sinh 2, Xuân Lai 1).

- Huyện Quan Hóa 9 (Thị Trấn Hồi Xuân 2, Phú Xuân 2, Trung Sơn 2, Hiền Kiệt 2, Nam Xuân 1).

* 267 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: 

- TP. Thanh Hóa 115 (Đông Vệ 10, An Hưng 17, Đông Thọ 12, Ba Đình 2, Hoằng Long 1, Đông Hải 4, Thiệu Dương 7, Tân Sơn 4, Tào Xuyên 1, Quảng Tâm 5, Phú Sơn 4, Hàm Rồng 1, Nam Ngạn 7, Thiệu Dương 1, Quảng Phú 3, Trường Thi 9, Hoằng Đại 3, Đông Sơn 1, Lam Sơn 2, Đông Cương 2, Đông Hương 5, Quảng Đông 2, Hoằng Quang 2, Quảng Cát 2, Long Anh 2, Quảng Thành 1, Ngọc Trạo, Quảng Hưng 13, Người tỉnh khác lưu trú 1).

- Huyện Như Xuân 4 (Tân Bình 1, Hóa Qùy 1, Thượng Ninh 2).

- Huyện Hoằng Hóa 15 (Hoằng Thái 5, Hoằng Hợp 2, Hoằng Xuân 2, Hoằng Qùy 6).

- Huyện Yên Định 2 (Định Tiến 1, Yên Hùng 1).

- Huyện Ngọc Lặc 14 (Mỹ Tân 1, Lam Sơn 1, Thuý Sơn 1, Vân Am 1, Ngọc Sơn 5, Ngọc Trung 2, Quang Trung 1, Ngọc Liên 1, Thạch Lập 1).

- Huyện Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh Hoà).

- Huyện Triệu Sơn 17 (Đồng Thắng 3, TT Nưa 1, Thọ Bình 1, Khuyến Nông 1, Đồng Tiến 1, Đồng Lợi 2, Thị Trấn Triệu Sơn 6, Dân Quyền 1, Dân Lý 1).

- Huyện Thiệu Hóa 4 (Thiệu Long 1, Thiệu Giang 2, Thiệu Quang 1).

- Thị xã Nghi Sơn 47 (Hải Ninh 5, Hải Châu 6, Ninh Hải 2, Hải Nhân 2, Hải An 11, Trường Lâm 10, Hải Thanh 1, Hải Bình 3, Tân Trường 1, Bình Minh 1, Mai Lâm 3, Tân Dân 1, Hải Hà 1).

- Thị xã Bỉm Sơn 1 (Phú Sơn).

- TP. Sầm Sơn 8 (Quảng châu 5, Quảng Cư 1, Quảng Thọ 1, Quảng Vinh 1).

- Huyện Nông Cống 6 (Tượng văn 1, Thăng Long 2, Tế Lợi 1, Hoàng Sơn 1, Tân Thọ 1).

- Huyện Quan Sơn 3 (Mường Mìn 1, Sơn Điện 1, Trung Tiến 1).

- Huyện Quảng Xương 1 (Tân Phong).

- Huyện Mường Lát 3 (Nhi Sơn 1, Pù Nhi 1, Mường Chanh 1).

- Huyện Thọ Xuân 3 (Quảng Phú 1, Xuân Hồng 2).

- Huyện Thạch Thành 15 (Thành An 2, Thạch Đồng 3, Thạch Sơn 1, Thạch Cẩm 3, Thạch Long 1, Thành Công 1, Thành Tân 1, Thành Thọ 1, Thạch Bình 1, Thành Trực 1).

- Huyện Bá Thước 6 (Điền Thượng 2, Ái Thương 1, Thành Sơn 1, Thành Lâm 1, Cành Nàng 1).

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 18.817 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 13.152 người điều trị khỏi được ra viện; 22 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.509.148 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.286/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.338.363/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,7%; 282.329/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0%; 274.640/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,3%; 240.828 người tiêm mũi bổ sung và 79.555 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

 

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
NÓNG thời gian qua

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá sắp có khu Farmstay rộng 107ha ở Quảng Xương

Thanh Hoá: Dừng đột ngột phiên đấu giá dự án trường học trên đất vàng

Thanh Hóa có 19 cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến 5 dự án “khủng”

Thanh Hóa định hướng huyện Như Thanh là vùng trọng điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cấp Quốc gia

Giá thép giảm mạnh sau thời gian dài tăng "sốc"

Kỷ luật, kiểm điểm 19 cán bộ, công chức xã ở Thanh Hóa bỏ nhiệm sở trong ngày làm việc

Thanh Hóa: Đồng ý cho Hacom Holdings khảo sát, nghiên cứu làm điện gió

Vết gợn sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 21 đến 27/5

Hai anh em ruột ở Thanh Hóa bị sóng biển cuốn mất tích

Sau thời gian bất động sản Thanh Hóa sôi động, doanh nghiệp than khó

Thanh Hóa: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10

Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng truy nã

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét kỷ luật liên quan vụ Việt Á

Thanh Hóa: Tràn lan vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng tại Khu đô thị Đông Hải

Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2022-2023

Lương tối thiểu vùng có thể tăng từ 1.7.2022

Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

U23 Việt Nam và những nỗi lo trước thềm bán kết SEA Games 31

Nhà ở xã hội giá 300 triệu đồng 'full tiện ích' của Vinhomes có gì đặc biệt?

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng

Giá xăng sẽ tăng lần thứ tư liên tiếp, vượt 30.000 đồng/lít?

Chuyên gia Trần Đình Thiên: Sun Group tạo cảm hứng đầu tư tại Thanh Hóa

Tài xế xe máy văng xuống vách núi sau tai nạn giao thông

Những dấu hiệu sau mắc COVID-19 cần hỗ trợ y tế khẩn cấp

Thanh Hóa: Đầu tư gần 300 tỉ đồng để di dời bãi rác lớn nhất TP. Sầm Sơn

Thi thể 2 anh em bị trôi dạt gần 1 km trên biển

Rủ nhau đi tắm hồ, một học sinh lớp 10 ở Thanh Hóa đuối nước

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, huyện cử đoàn về ghi nhận

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa