Tin nhanh Thanh Hóa

Những tiền đề “tạo đà và nâng cánh” để Thanh Hóa tiến lên

Thứ 3, 27/10/2020 | 07:48 GMT+7

Thanh Hóa chưa bao giờ có được tiềm lực và vị thế như ngày nay, đây là tiền đề quan trọng, sẽ “tạo đà và nâng cánh” để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục vững bước tiến lên...

Theo ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước và quê hương Thanh Hóa đã trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và rất đáng tự hào.

Những tiền đề “tạo đà và nâng cánh” để Thanh Hóa tiến lên

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thanh Hóa chưa bao giờ có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Kết quả ấy khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng, sẽ “tạo đà và nâng cánh” để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong điều kiện chính trị - xã hội ổn định, tiềm lực kinh tế ngày càng lớn mạnh, đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân được tăng cường; song, cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, gần đây nhất là đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội... Nhưng vượt qua tất cả, Thanh Hóa đã kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 với rất nhiều thành công và thắng lợi.

Những tiền đề “tạo đà và nâng cánh” để Thanh Hóa tiến lên

Lọc hóa dầu Nghi Sơn, điểm sáng kinh tế của Thanh Hóa

Về kinh tế, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác lập những dấu mốc quan trọng mà các nhiệm kỳ trước chưa bao giờ có được. Kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao; 5 năm liên tục tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hai con số; bình quân giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội (12%), gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Quy mô GRDP năm 2020 dự kiến đạt 131.199 tỷ đồng, gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; năm 2020 thu ngân sách ước đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển toàn diện; sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã và 740 thôn, bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65,75%, vượt mục tiêu Đại hội.

Những tiền đề “tạo đà và nâng cánh” để Thanh Hóa tiến lên

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư...

Ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành ngành trụ cột với hạt nhân là Khu kinh tế Nghi Sơn; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm dự kiến đạt 20,1%, vượt kế hoạch; năm 2020 dự kiến đạt 144.532 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và loại hình, từng bước đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm về du lịch, thương mại, logistics, vận tải, cảng biển của cả nước; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm dự kiến đạt 8,6%.

Giá trị xuất khẩu tăng bình quân hàng năm dự kiến đạt 19,7%; năm 2020 dự kiến đạt 3,57 tỷ USD, gấp 1,8 lần mục tiêu Đại hội, gấp 2,5 lần năm 2015. Số lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm đạt 15,6%, doanh thu tăng 31,7%. Dịch vụ vận tải, logistic, tài chính ngân hàng, viễn thông phát triển khá. Môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tiến bộ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa luôn nằm trong 2 tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Thanh Hóa đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thuộc nhóm 5 địa phương huy động vốn đầu tư cao nhất nước. Giai đoạn 2016 - 2020, đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp (76 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 114.522 tỷ đồng và 3.655 triệu USD.

Toàn tỉnh hiện có 132 dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 14,137 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của Covid-19, Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức rất thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh, với 19 dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư, 15 dự án với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ USD được ký Biên bản ghi nhớ đầu tư.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, kết nối thuận lợi với các đô thị, các trung tâm kinh tế lớn của đất nước…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; hoạt động khoa học công nghệ được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, sáng tạo; hoạt động văn hoá, thông tin chất lượng được nâng lên; quy mô giáo dục hợp lý, giáo dục mũi nhọn luôn đứng trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; xã hội hoá lĩnh vực y tế được đẩy mạnh; an sinh xã hội được chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,56%, đạt mục tiêu Đại hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Đặc biệt, sau nhiều quyết tâm lãnh đạo, đã xác định được năm 1029 - năm Thiên Thành thứ hai, đời vua Lý Thái Tông là năm đầu tiên xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương và đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029-2019), tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, trở thành động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; vai trò, vị thế, uy tín của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao.

Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, tính sáng tạo, nhưng bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc… Thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ…

Có thể khẳng định, chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; sự liên kết, phối hợp của các địa phương trong cả nước; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao của nhiều thế hệ lãnh đạo; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả vượt bậc của Thanh Hóa, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa mang tầm chiến lược, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế nổi trội và khác biệt, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc…

 

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
Tin tức được quan tâm

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sắp tràn về gây mưa dông diện rộng

Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sắp tràn về gây mưa dông diện rộng

Từ 2021, nhiều người lao động ở 22 tỉnh được nghỉ hưu sớm

Chia tay người yêu, nam thanh niên 25 tuổi định nhảy cầu Chương Dương tự tử

Bé trai sơ sinh bị 'đẻ rơi' trong nhà vệ sinh công ty giày da

Những điều cần biết về ngày nghỉ phép năm, lễ Tết, việc riêng từ năm 2021

Một nghi phạm tử vong tại nhà tạm giữ công an huyện

6 trường hợp được về hưu trước tuổi, hưởng nguyên lương

Thời tiết hôm nay 2/11: Miền Bắc đón không khí lạnh

Thanh Hóa: Phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết máu

Cứu sống bé trai sơ sinh nguy kịch, bị bỏ rơi trong thùng rác

Tâm sự thật vụ bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Bất thường ở Thanh Hóa: tuyển kiểm lâm viên từ ngành... cơ khí máy tàu biển, quản lý văn hóa

Giới trẻ chen nhau chụp ảnh: Cúc hoạ mi Thanh Hoá có gì khác cúc hoạ mi Hà Nội?

Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc, nền nhiệt giảm sâu

Bất ngờ nhận được 900 triệu đồng từ cán bộ địa chính xã không rõ lý do

Cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh

Nhức nhối vấn nạn bạo lực gia đình, xuống cấp đạo đức xã hội

Bộ trưởng Nội vụ nói về việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Thủ tướng trình nhân sự Thống đốc Ngân hàng, 2 Bộ trưởng

Đại biểu hỏi "cứ lễ Tết công an đi thu tiền", Bộ trưởng Tô Lâm trả lời gì?

NÓNG thời gian qua

Thầy chủ nhiệm cấp 3 vẫn mãi ấn tượng về chiều cao của Đỗ Thị Hà

Thầy chủ nhiệm cấp 3 vẫn mãi ấn tượng về chiều cao của Đỗ Thị Hà

Xôn xao bức ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà lấm lem lội ruộng, làm nông

Fan phấn khích trước lời hứa đầu tiên của tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau 3 ngày đăng quang

Á hậu Thụy Vân: "Đỗ Thị Hà hội tụ những yếu tố để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020"

Từ 2021, nhiều người lao động ở 22 tỉnh được nghỉ hưu sớm

Hình ảnh siêu đẹp ở trường Bách khoa đang được chia sẻ rầm rộ về nam sinh 10 năm được bạn cõng đến trường

Đỗ Thị Hà đã được "rủ" thi Hoa hậu từ lúc 5 tuổi

CLB Thanh Hóa ra mắt Giám đốc kĩ thuật mới

Bất thường ở Thanh Hóa: tuyển kiểm lâm viên từ ngành... cơ khí máy tàu biển, quản lý văn hóa

Độc quyền: Cận cảnh phòng riêng và loạt bằng khen của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà bên trong cơ ngơi rộng hàng trăm m2 ở Thanh Hoá

Thêm vụ nữ sinh Thanh Hóa dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn

Bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma tuý tại quán karaoke

BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 và Tân Hoa hậu nói gì về những "hạt sạn" đêm chung kết và nghi vấn mua giải?

HLV vô địch châu Âu 1991 trở lại CLB Thanh Hóa

"Giật mình" với số đo 3 vòng thất thường của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà

Thanh Hóa: Xã bắc loa kêu dân đừng mua đất ở dự án 122 tỉ

Người dân quê nhà vui, tự hào lần đầu có người lên ngôi Hoa hậu Việt Nam là Đỗ Thị Hà

Làng quê yên bình của tân Hoa hậu Việt Nam 2020

Tỉnh đoàn Thanh Hoá thăm, chúc mừng gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà

47 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuồn thuốc ra ngoài bán

Nốt trầm ngày tôn vinh đạo học

Ngắm nhan sắc ngọt ngào trên giảng đường của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Nữ sinh liên tục đánh nhau, Thanh Hóa ra công văn chấn chỉnh

Yêu cầu kiểm tra, xử lý nhà xe lập bến cóc giữa TP.Thanh Hoá

Hoa hậu Đỗ Thị Hà "dậy thì thành công": Cô bé nông dân hoá thiên nga

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn được ưu ái vì cùng quê với trưởng ban tổ chức cuộc thi?

Fanpage Miss World chúc mừng, ngầm xác định Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới

Vì sao Hoa hậu đầu tiên của xứ Thanh "biến mất" sau đăng quang?

Từ 11/1/2021, người dân được sử dụng pháo hoa trong đám cưới, lễ, sinh nhật

Đình chỉ học 1 tuần với 6 học sinh đánh hội đồng nữ sinh nhập viện

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Vận hành Web bởi Công ty CP VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa