Tin nhanh Thanh Hóa

Thanh Hoá ban hành Bộ tiêu chí huyện, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Thứ 5, 11/8/2022 | 19:47 GMT+7

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành 3 quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.

Thanh Hoá ban hành Bộ tiêu chí huyện, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Ảnh minh họa.

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 nêu rõ, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025).

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên). Đạt các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. (Xem danh sách, nội dung chi tiết Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND tại đây)

Tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ban hành về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 nêu rõ:

Phân vùng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm 2 vùng: Vùng 1: Các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Vùng 2: Các xã còn lại.

Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi đảm bảo các yêu cầu sau:

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025).

Đạt các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 (Xem danh sách, nội dung chi tiết Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND tại đây).

Tại Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ban hành về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 nêu rõ: Phân vùng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm 2 vùng: Vùng 1: Các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Vùng 2: Các xã còn lại.

Xem nội dung chi tiết Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND tại đây.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện:

Các sở, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ngành phụ trách và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện và 2 thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ngành phụ trách.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh: Tổng hợp hướng dẫn của các Sở, ngành phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí để phát hành tài liệu hệ thống hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.

Phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã căn cứ hướng dẫn của các Sở, ngành, triển khai tổ chức thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2022.

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Ngày 27/08, Thanh Hóa ghi nhận 135 ca mắc COVID-19

Ngày 27/08, Thanh Hóa ghi nhận 135 ca mắc COVID-19

Thứ 7 27/8/2022 | 15:42 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ ngày 26/08/2022 đến 16 giờ ngày 27/08/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 135 ca mắc COVID-19 mới.

NÓNG thời gian qua
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa