Tin nhanh Thanh Hóa

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Thứ 7 15/1/2022 | 14:30 GMT+7

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về hàng loạt các vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn như: Chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân các thiết bị tiếp nhận từ nhà tài trợ; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thu giá xét nghiệm test nhanh Covid-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: HT.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thanh tra việc tiếp nhận, mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch, xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Theo đó, quá trình thanh tra đã chỉ ra rõ, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, vào năm 2020 đã tiếp nhận các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch từ CDC tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế và tiếp nhận từ UBND huyện Nga Sơn 02 Máy thở xách tay, 02 Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số và 01 máy phun khử khuẩn; tiếp nhận 300 khẩu trang và 50.000 chai nước sát khuẩn từ Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa.

Năm 2021, đơn vị này tiếp nhận 1.000 Test nhanh từ UBND huyện Nga Sơn; 02 máy thở xâm nhập từ tập đoàn Vingroup; 01 hệ thống xét nghiệm RT-PCR của tập đoàn Sun group và một số các trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất từ Công ty cổ phần thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa và Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra tỉnh thì đến thời điểm thanh tra 02 máy thở xâm nhập và 01 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện đa khoa Nga Sơn chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Về việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch tại đây, Bệnh viện đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, các loại công cụ, dụng cụ phòng chống dịch từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị với tổng số tiền 2.255.208.500 đồng, trong đó năm 2020 là 121.180.000 đồng; năm 2021 là 2.134.028.500 đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa huyện huyện Nga Sơn thực hiện cơ bản đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; tuy nhiên, chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn.

Liên quan đến việc xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19, theo kết luận của Thanh tra tỉnh, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn áp dụng thu giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh Covid-19 theo Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mức giá 230.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Trước ngày 01/07/2021 có quy định của Bộ Y tế là 238.000 đồng một mẫu test nhanh và 734.000 đồng một mẫu PCR. Giá này đã gồm chi phí nhân viên phục vụ, vật tư tiêu hao đi kèm, giá kit test...

Đến ngày 01/07/2021, giá này không được quy định cụ thể mà Bộ Y tế hướng dẫn "chi phí xét nghiệm" sẽ theo hình thức "thực thanh, thực chi" tại điểm b Mục 2.1 Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07/07/2021. Tuy nhiên, từ ngày 01/07 - 09/11/2021, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn vẫn thực hiện thu giá xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với giá 230.000 đồng/mẫu.

Đối với xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid – 19 ngày 10/09/2021, Bệnh viện Nga Sơn được Tập đoàn Sun Group tài trợ Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR. Ngày 16/9/2021, Giám đốc Sở Y tế có Quyết định số 972/QĐ-SYT phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, theo đó bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn: Coronavirus Real-time PCR.

Trong đó Bộ Y tế quy định giá thu dịch vụ từ ngày 15/9 - 23/9/2021: thực hiện thu giá dịch vụ theo Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/05/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; mức giá xét nghiệm RT-PCR (áp dụng cho mẫu đơn): 734.000đ/mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 24/9 - 05/10/2021: thực hiện thu giá theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chưa ban hành mức giá mới cho dịch vụ xét nghiệm SARS- CoV-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Nghị Quyết 162/2019/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND (với mức thu dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/ vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Realtime PCR: 720.000đồng/mẫu xét nghiệm).

Từ ngày 06 - 15/10/2021: thực hiện thu giá dịch vụ theo công văn 8157/BYT-KHTC ngày 28/9/2021 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 và Công văn số 4334/SYT-KHTC ngày 01/10/2021 của Sở y tế Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Công văn 8157/BYT-KHTC ngày 28/9/2021 của Bộ y tế; mức giá xét nghiệm RT-PCR (áp dụng cho mẫu đơn): 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm. Ngoài ra các mẫu gộp đôi: 410.000đ /người/mẫu xét nghiệm…. mẫu gộp mười: 162.000đ/người/mẫu xét nghiệm.

Theo kết quả thanh tra việc thu tiền xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 tính đến ngày 09/11/2021 là 2.033.890.000 đồng (trước 01/07/2021 là 7.360.000 đồng; từ 01/07 - 09/11/2021 là 2.026.530.000 đồng); số tiền mua 8.901 bộ test xét nghiệm là 1.033.385.000 đồng (trước 01/07/2021 là 4.320.000 đồng; từ 01/07 - 09/11/2021 là 1.029.065.000 đồng).

Như vậy, từ ngày 01/07 - 09/11/2021, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn thu các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công) là chưa đúng hướng dẫn tại điểm b, mục 2.1 Công văn số 5378/BYTKHTC ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế; số tiền chênh lệch giữa tiền đã thu được từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh với chi phí mua test là 1.003.954.000 đồng.

Đối với hàng loạt vi phạm nói trên, kết luận Thanh tra tỉnh đã nêu rõ, trách nhiệm này thuộc Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, trách nhiệm trực tiếp là các cá nhân phòng chuyên môn. Đồng thời kiến nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cần kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Bệnh viện đa khoa huyện phải thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành; lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đối với những tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Thứ 3, 09/8/2022 | 19:17 GMT+7

Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; Tư duy nhiệm kỳ”, cơ hội, vụ lợi; Gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp... là một số hành vi tiêu cực trong 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

NÓNG thời gian qua

Suy hô hấp vì mắc cúm A, một phụ nữ phải can thiệp ECMO

Suy hô hấp vì mắc cúm A, một phụ nữ phải can thiệp ECMO

Nhiều tiếng nổ lớn nghi dùng súng sau va chạm giao thông ở Thanh Hoá

Thanh Hóa: Thanh tra kiến nghị công an vào cuộc dự án của FLC

Số ca nhiễm cúm A vẫn đà tăng mạnh

Thông báo đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên

Sắp thi tuyển 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Từ ngày 5-7/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Giá xăng sẽ có đợt giảm mạnh lần thứ 5 liên tiếp?

Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Xe khách tông 4 xe máy, một người chết

Đại lộ 34 m từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa sẽ khởi công cuối năm 2022

Cúng rằm tháng 7 vào ngày nào mới chuẩn?

Lạ mắt với những đoàn xe Howo trên các tuyến đường ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Công đoàn vào cuộc vụ 1.600 công nhân ngừng việc, yêu cầu tăng lương

Khi loạt “ông lớn” Vingroup, Sun Group, Novaland, Him Lam, Bitexco...cùng đi xây nhà ở xã hội

Giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh, xăng sẽ giảm sâu?

Công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức đặt cọc mua hàng qua mạng

Hết thời đầu tư bất động sản theo tâm lý đám đông

Từ 01/09, gửi hàng hóa qua xe khách phải cung cấp đầy đủ và chính xác 6 thông tin

Hoàng Vũ Samson trả tiền cho CLB Thanh Hoá sau phán quyết của VFF

Giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm mạnh?

Thanh Hóa: Sở KHĐT phản hồi kết luận của Thanh tra vụ giao đất cho FLC

Thanh Hóa: Bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn vào quy hoạch

Thời tiết ngày 5/8: Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa to

Thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa to đến rất to

Những mốc thời gian quan trọng năm học 2022-2023

Biển Đông có thể đón bão, áp thấp nhiệt đới vào tuần tới

6 trường hợp tuyệt đối tránh uống rượu nếu không muốn rước họa vào thân

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa