Tin nhanh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Lộ diện hàng loạt sai phạm tại khu đất “vàng” số 01 Nguyễn Du

Thứ 7 11/9/2021 | 07:20 GMT+7

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du (TP. Thanh Hóa) của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Lộ diện hàng loạt sai phạm tại khu đất “vàng” số 01 Nguyễn Du

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Khu đất số 01, đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa (trước đây là Công ty TNHH MTV in Báo Thanh Hóa) thuê đất theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 19/4/2012. Ngày 31/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3699/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung (gọi tắt là Công ty miền Trung) thực hiện Dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 01 và 03, đường Nguyễn Du (khu đất số 03 là của cơ quan Báo Thanh Hóa quản lý, sử dụng).

Tuy nhiên, tại Kết luận số 1381 ngày 26/7/2021 của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các Sở, ban ngành. Cụ thể, đối với việc thực hiện hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa. Tháng 12/2014, khi chưa có thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND TP. Thanh Hóa đã thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu đất 01 Nguyễn Du là không đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69, Luật Đất đai 2013.

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa đã nhận tiền bồi thường số tiền 3.586.863.000 đồng và bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TP. Thanh Hoá ngày 14/11/2017 khi chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất, chưa thanh lý Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012 là không đúng quy định.

Hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thể hiện: Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa sử dụng khu đất số 01 Nguyễn Du đến ngày 14/11/2017 mới bàn giao mặt bằng cho UBND TP. Thanh Hoá, Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa phải có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuê đất tại khu đất số 01, Nguyễn Du theo Hợp đồng số 112/HĐTĐ từ ngày 01/01/2015-14/11/2017, số tiền 461.714.000 đồng. Từ 01/01/2015-14/11/2017, Cục Thuế tỉnh chưa ban hành Thông báo thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa là không đúng quy định về quản lý sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Năm 2013, sau tham mưu của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất số 01, 03 Nguyễn Du từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở liền kề và chia lô. Trong khi, năm 2019, UBND tỉnh mới phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất TP. Thanh Hóa, trong đó có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất 01, 03 Nguyễn Du sang đất ở đô thị.

Sở Xây dựng mời gọi nhà đầu tư đối với dự án tại Văn bản số 1173/SXDQLN ngày 13/5/2013 khi chưa đủ điều kiện đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ, cụ thể: Khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch 1/2000 và kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm đăng tải thông tin mời gọi nhà đầu tư. Nội dung đăng tải thông tin chưa thể hiện chi tiết các điều kiện về sử dụng đất, quy hoạch, kiến trúc, số lượng và các loại nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Tiếp đó, Sở Xây dựng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52, Luật quy hoạch năm 2009.

Sở Tài Chính tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 là không đúng quy định tại khoản 3, Điều 108, Luật đất đai 2013: “Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm nhà nước quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất”. Tại thời điểm này, chưa có quyết định thu hồi đất và chủ đầu tư chưa được giao đất và công nhận quyền sử dụng đất.

Việc Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 5, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, trong đó: Nội dung dự án có 16 lô đất phân lô bán nền, tổng diện tích 1.410,5m2 (từ LK13-LK 28) là không đúng với quy định tại khoản 5 Điều 16, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Năm 2014, dự án Khu dân cư tại số 01, số 03 đường Nguyễn Du chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố. Thanh Hóa vẫn thực hiện việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa và Báo Thanh Hóa không đúng trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 63, Luật Đất đai 2013.

Từ 2014 đến 2018, UBND TP. Thanh Hoá không ban hành Quyết định thu hồi đất, không đúng quy định tại Điều 66, Luật Đất đai 2013 và chưa thực hiện nghiêm Quyết định số 4527/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến năm 2018, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất 1/500, UBND TP. Thanh Hoá và chủ đầu tư chưa lập hồ sơ thu hồi đất gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Về việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư,năm 2017, chủ đầu tư (Công ty miền Trung) khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất tại khu đất 01 Nguyễn Du nhưng đã sử dụng đất và đầu tư thực hiện dự án là không đúng trình tự thủ tục đầu tư. Chủ đầu tư tự ý xây dựng công trình tại 16 lô đất phân lô bán nền theo mặt bằng quy hoạch khi chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng, vi phạm quy định tại Điều 89, Luật xây dựng 2014.

Chủ đầu tư đã không tuân thủ mặt bằng quy hoạch và dự án đầu tư được duyệt, thi công các hạng mục công trình không đúng với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, vi phạm trật tự xây dựng, đến nay vẫn chưa được xử lý nghiêm theo quy định.

Dự án chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý cho các hộ dân sử dụng các công trình tại dự án, không đúng quy định. Thanh tra Sở Xây dựng, UBND TP. Thanh Hoá, UBND phường Điện Biên cũng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Truy trách nhiệm

Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm trong việc: Đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chưa đảm bảo quy định; Công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, cấp Giấy phép quy hoạch số 224/GPQH; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trong đó điều chỉnh loại đất từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị là chưa đúng quy định; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa đáp ứng yêu cầu đối với dự án phát triển nhà ở...

Đối với Sở Tài nguyên và Môi Trường: Chịu trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư trong khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Chưa kịp thời phối hợp và đôn đốc UBND TP. Thanh Hóa thực hiện quy trình và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định; Chưa thực hiện việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng thuê với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tổng thể của dự án khi chưa điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cục Thuế tỉnh không thực hiện việc ban hành thông báo tiền thuê đất nộp hàng năm của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa tại khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, trong thời gian từ 01/01/2015-14/11/2017; chưa có biện pháp quyết liệt thu hồi số tiền thuê đất của Công ty CP in Báo Thanh Hóa theo Hợp đồng thuê đất, số tiền 461.700.000 đồng nộp mgân sách Nhà nước.

UBND TP. Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính trong việc: Không kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất; Tiến hành công tác giải phóng mặt bằng khu đất số 01 Nguyễn Du đối với Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa; Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hóa, bàn giao đất cho Công ty Miền Trung khi chưa đủ căn cứ theo quy định; Không phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm; Chưa cương quyết xử lý nghiêm đối với vi phạm của chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần in Báo Thanh Hoá chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các sai phạm trong việc như: Thực hiện không nghiêm túc Hợp đồng thuê đất số 112/HĐTĐ ngày 15/6/2012, không kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi không còn sử dụng đất, chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định; Vi phạm trong việc sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính không đầy đủ, bàn giao đất, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng miền Trung đã sử dụng đất, triển khai thực hiện dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất; Không tuân thủ mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, thi công không đúng thiết kế bản vẽ thi công; Tự ý cho các hộ dân sử dụng các hạng mục nhà ở tại dự án khi chưa được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng.

 

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
NÓNG thời gian qua

Loại bỏ 5 dự án tỷ đô ra khỏi danh mục quốc gia đầu tư năm 2021 - 2025

Loại bỏ 5 dự án tỷ đô ra khỏi danh mục quốc gia đầu tư năm 2021 - 2025

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ xã Đông Tân

Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị nghìn tỷ tại huyện Yên Định

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 tại thị trấn Triệu Sơn

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đợt 10, 11 năm 2021

Dự án 'đội vốn' ngân sách hơn 450 tỷ đồng tại Thanh Hóa, trách nhiệm thuộc về ai?

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 mới tại TP Thanh Hoá

Thanh Hóa chi gần 1.200 tỷ đồng làm đường Vạn Thiện đi Bến En

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 tại Thôn Kim Quan Sơn xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung

Thông báo truy vết khẩn những người có liên quan đến 02 ca F0 thuộc Công ty may Hồ Gươm xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân

Giá lợn hơi chạm đáy, vì sao giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn cao?

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh vào ngày mai?

Vì sao sau 3-4 tháng vẫn chưa được trả căn cước công dân?

Thanh Hóa vận hành thêm 1 bệnh viện điều trị Covid-19

Ngày 19/10, Thanh Hóa ghi nhận 23 ca mắc COVID-19

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân

Thọ Xuân: Thông báo truy vết khẩn những người có liên đến ca mắc COVID-19

Ngày 21/10, Thanh Hóa ghi nhận 21 ca mắc COVID-19

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 tại TP Sầm Sơn

Ngày 20/10, Thanh Hóa ghi nhận 25 ca mắc COVID-19

Chuyên gia nước ngoài “đỏ mắt” tìm căn hộ cao cấp ở xứ Thanh

Ngày 22/10: Thanh Hóa ghi nhận 37 ca mắc COVID-19

Thành phố Thanh Hóa có 333 F1 và 2740 F2 liên quan đến các ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2

Hà Nội cho phép xe khách, bến xe được hoạt động 100% trở lại

Nghi Sơn (Thanh Hóa): Khởi công dự án Nhà máy xi măng Đại Dương 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lý giải vì sao Hải Phòng, Thanh Hóa... được thí điểm áp dụng cơ chế đặc thù?

Ngày 23/10, Thanh Hóa ghi nhận 18 ca mắc COVID-19

Ngày 25/10, Thanh Hóa ghi nhận 21 ca mắc COVID-19

Hơn 800 con heo phải tiêu hủy, Thanh Hóa cấp bách dập dịch tả heo châu Phi

Đông Á Thanh Hóa chiêu mộ cựu tuyển thủ U17 Sebia cao gần 2m

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa