Tin nhanh Thanh Hóa

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2022

Thứ 3, 26/7/2022 | 20:31 GMT+7

Ngày 26/7/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2022 thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tình hình tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 5,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 14.657 tỷ đồng, tăng 34%; giá trị xuất khẩu ước đạt 630 triệu USD, tăng 11,6% so với tháng trước và tăng 40,8% so cùng kỳ.

 Đồng chí Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh trở lại, tổng lượt khách du lịch tháng 7 ước đạt 1.668 nghìn lượt khách (trong đó khách quốc tế ước đạt 14,9 nghìn lượt khách), gấp 12,5 lần so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 3.475 tỷ đồng, gấp 19,7 lần. Vận tải hành khách gấp 2,2 lần, doanh thu vận tải tăng 44,7%. tháng 7 ước đạt 3.314 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lũy kế 7 tháng đầu năm đã vượt 11% so với dự toán năm 2022; thành lập mới doanh nghiệp tăng 47,5%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 46% kế hoạch. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực; học sinh tỉnh ta đạt 01 Huy Chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

 Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên giảm nhẹ so với tháng 6; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng sản xuất tháng 7 đạt thấp so với cùng kỳ như: Sắt thép các loại giảm 42,9%, xi măng giảm 20,4%. Tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện còn chậm; kết quả giải phóng mặt bằng còn thấp so với kế hoạch. Tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022 còn chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương và vốn ODA thấp. Tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động còn xảy ra và có chiều hướng tăng ...

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, về thực hiện nhiệm vụ tháng tới, , ngoài những khó khăn tiềm ẩn thì còn những khó khăn đã hiện hữu như tình hình dịch bệnh phức tạp; do vậy cần phải tiếp tục cố gắng hơn, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo. Đóng góp cụ thể vào nội dung báo cáo, đồng chí yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023. Trong đó, phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh như công tác GPMB, công tác quy hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 8 phải đưa ra họp bàn về nội dung sửa đổi các Quyết định về bồi thường, hỗ trợ trong công tác GPMB. Về công tác quy hoạch, yêu cầu khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt các quy hoạch như quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện.

Về các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị trong Kỳ họp vừa rồi, đồng chí yêu cầu các sở, ngành đơn vị tập trung triển khai thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong tháng 8/2022, ngành Nông nghiệp tập trung công tác phòng chống lụt bão, thiên tai. Các ngành, địa phương có liên quan cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công mới các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp ngành chức năng tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần PCI, PAPI, PAR INDEX.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc; cụ thể hóa trách nhiệm, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận về dự thảo Tờ trình ban hành quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Dự thảo Quyết định này khi có hiệu lực thi hành sẽ thay thế Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4129/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất, có điều chỉnh một số nội dung. Góp ý cụ thể vào nội dung dự thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đưa vào và tính điểm chi tiết chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, chọn 3 - 4 đầu việc quan trọng của giải quyết TTHC để đưa vào làm tiêu chí chấm điểm. Nếu đơn vị có 01 cán bô, công chức trong cơ quan trở lên bị khiển trách, kiểm điểm thì không đưa vào đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Yêu cầu cần nghiên cứu, đánh giá điểm thưởng hợp lý cho những đơn vị, sở, ngành có nhiều nhiệm vụ, tham mưu các nhiệm vụ hiệu quả, xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thời gian thực hiện quy định bắt đầu từ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị.

Về nội dung dự thảo ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại cho hợp lý, do đã có nhiều văn bản từ Trung ương đến cấp tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; theo hướng chỉ cần ban hành Kế hoạch đào tạo từng năm, giai đoạn đáp ứng thực tiễn của địa phương.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Đề án giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Phiên họp đã hoàn thành tất cả nội dung, chương trình./.

 

Vì một Thanh hóa đổi mới, giàu mạnh & Phát triển!
Xem thêm:
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Ngày 27/08, Thanh Hóa ghi nhận 135 ca mắc COVID-19

Ngày 27/08, Thanh Hóa ghi nhận 135 ca mắc COVID-19

Thứ 7 27/8/2022 | 15:42 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ ngày 26/08/2022 đến 16 giờ ngày 27/08/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 135 ca mắc COVID-19 mới.

NÓNG thời gian qua
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT

Giấy phép hoạt động số 3/GP-TTĐT do Sở TTTT Thanh Hóa cấp ngày 30/8/2017
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Khắc Thể
Điện thoại: 02373.862.1929

Công ty cổ phần VinaBeach
Địa chỉ: 551 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TPTH
Email: [email protected]
Tin nhanh Thanh Hóa