Thứ 6, 16/8/2019 | 09:09 GMT+7

Huyện Yên Định: Nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Yên Định: Nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao
Trung tâm Văn hóa và Thể thao xã Định Long.

Đến nay đã có 100% các xã, thị trấn hoàn thành quy hoạch trung tâm VHTT xã, nhà văn hóa (NVH) - khu thể thao thôn gắn với quy hoạch nông thôn mới; gần 70% NVH đạt chuẩn về quy mô, diện tích theo quy định sau khi sáp nhập thôn.

Công tác đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế VHTT thường xuyên được quan tâm. Ngoài ngân sách của Nhà nước cấp, các địa phương đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế VHTT.

Từ năm 2015 đến tháng 6-2019, bà con nhân dân trong huyện đã tự đóng góp, xây mới được 4 NVH thôn; 1 nhà thi đấu đa năng xã; nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang trên 40 NVH, sân thể thao thôn, làng, với tổng giá trị trên 12 tỷ đồng... Trong đó tiêu biểu như các xã: Yên Lạc, Yên Thịnh, Định Công, Định Liên...

Các thiết chế VHTT từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của người dân. Hàng năm có trên 40% người dân tham gia tập luyện và tổ chức các họat động văn hóa, văn nghệ, TDTT tại các NVH - khu thể thao thôn.

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Nguồn tin: (T.H)/baothanhhoa.vn
Tags
[236]